Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN

  
Số ký hiệu 02/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/02/2022
Người ký Ngô Văn Trịnh
Trích yếu Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thị xã
Loại văn bản Nghị quyết (131)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 46 (lượt), tải về 8 (lượt)

Văn bản đính kèm:
02-2022-NQ-HDND.pdf
Văn bản khác Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Cảm (30/12/2020)
Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối ... (26/07/2022)
Điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (16/10/2020)
Nhiệm vụ năm 2021 (30/12/2020)
Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm ... (26/07/2022)
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đonạ 2021-2025 (26/07/2022)
Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã về phát triển nông ... (26/07/2022)
Về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Điện Bàn năm 2023 (26/07/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu dân sinh Tây An, Địa điểm: xã Điện Phong, thị xã ... (26/07/2022)
Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2022 của thị ... (26/07/2022)
Trở về

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam