Nội dung chi tiết

Tập huấn công tác Mặt trận năm 2017.
Tác giả: Trần Hà .Ngày đăng: 17/07/2017 .Lượt xem: 1732 lượt. [In bài]
Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, sáng ngày 17/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 20 xã, phường và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở 182 khu dân cư trên địa bàn thị xã.


           Đ/c Nguyễn Thị Xuân - UV.BTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã phát biểu khai

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Phòng Kinh tế thị xã truyền đạt các nội dung: kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; phương pháp tập hợp, nắm bắt tư tưởng, phản ánh tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động; Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT, ngày 08/7/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCT, ngày 7/10/2016 giữa Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính phủ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biển xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông tư số 337/2016/TT-BTC, ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (theo Luật Thanh tra và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, có hiệu lực từ 01/02/2017 và thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005); Hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo Luật Đầu tư công. Hoàn thiện cơ chế hoạt động và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận. Triển khai Quyết định số 1198/QĐ-MTTW-ĐCT, ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quy chế vận động, quản lý, sử dụng “Quỹ vì người nghèo” sửa đổi, bổ sung năm 2016.


     Quang cảnh buổi Hội nghị tập huấn

   Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 18/7. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới. 
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Điện Phước
Chùa Thái Bình tặng quà cho người khó khăn do dịch Covid-19
Mặt trận xã Điện Tiến phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19
Những tấm lòng của người con quê hương tại thành phố Hồ Chí Minh góp vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19 phường Điện Nam Trung và khối phố Quảng Hậu.
Một thương binh trao tặng 5 triệu đồng cùng chung tay chống dịch Covitd-19
Hai cụ già trên 80 tuổi gửi gạo về quê giúp các hoàn cảnh khó khăn
Giáo hội Phật giáo thị xã Điện Bàn ủng hộ 50 triệu đồng và 2.000 khẩu trang chống dịch
Lời kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đồng hành cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19
LỜI KÊU GỌI VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHÁY CHỢ THANH QUÝT XÃ ĐIỆN THẮNG TRUNG
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ 10, khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm