Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/09/2017 .Lượt xem: 2236 lượt.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 thị xã Điện Bàn theo 10 mẫu biểu đính kèm và 34 trang.
Download Quyết định, Biểu mẫu đính kèm