Tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội và công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Tác giả: Trần Hà .Ngày đăng: 20/03/2018 .Lượt xem: 1456 lượt.
Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, sáng ngày 20/3/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn đã tổ chức lớp tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị; Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Trưởng Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 20 xã, phường.


Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thu - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ -
Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

   Báo cáo viên Nguyễn Thị Thanh Thu - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã truyền đạt: Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; Các quy trình giám sát, phản biện xã hội và giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.


Quang cảnh lớp tập huấn

   Qua buổi tập huấn, các đồng chí đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và thấy rõ được các quy trình của việc tổ chức giám sát, phản biện xã hội và các quy trình của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hằng năm.