Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 05/03/2019 .Lượt xem: 2513 lượt.
Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước
Tải về: NĐ10.pdf