Hội nghị UBMTTQVN xã Điện Thắng Bắc lần thứ 3 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024
Tác giả: Thị Nguyệt .Ngày đăng: 31/07/2019 .Lượt xem: 812 lượt.
Sáng ngày 31/7/2019, UBMTTQVN xã Điện Thắng Bắc tổ chức Hội nghị lần thứ 3 khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa UBMT với HĐND-UBND và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã Điện Bàn, đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND, các ban ngành, đoàn thể và 37 đồng chí ủy viên UBMTTQVN xã. Tại hội nghị, UBMTTQVN xã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


 Trong 6 tháng qua, UBMTTQVN xã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động nhân dân hiến 5000 m2 đất, vật kiến trúc, tường rào, cổng ngõ, cây cối để mở 4 tuyến đường đang được triển khai với chiều dài 1800 m, trong đó có 120 hộ dân ảnh hưởng. Thường trực mặt trận báo cáo tổng kết quy chế phối hợp công tác giữa ủy ban Mặt trận với HĐND-UBND và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2014-2019, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vận động xây dựng quỹ vì người nghèo 182.653.000 đồng, hỗ trợ trao phương tiện sinh kế cho 2 hộ đăng ký thoát nghèo bền vững với số tiền 21 triệu đồng, xây dựng và sửa chữa 4 ngôi nhà và tặng quà cho hộ nghèo 52 triệu đồng. Đồng thời phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, tham luận, biểu quyết Nghị quyết và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.