413 /TB-UBND Viếng Nghĩa trang liệt sỹ thị xã
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/08/2019 .Lượt xem: 765 lượt.
UBND thị xã trân trọng kính mời: - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; - Thủ trưởng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể của thị xã; - Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành, đoàn thể của 20 xã, phường.
Download Thông báo số 413 /TB-UBND