Điện lực Điện Bàn đảm bảo vận hành an toàn lưới điện phục vụ nhân dân –doanh nghiệp
Tác giả: Đặng Minh Tuấn .Ngày đăng: 29/02/2020 .Lượt xem: 540 lượt.
Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Điện lực Điện Bàn đã tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, đường dây và có phương án khắc phục các khiếm khuyết đe doạ sự cố nếu có, kiểm tra hành lang tuyến cáp cấp cho các trạm trọng điểm, cương quyết không để xảy ra sự cố do hành lang tuyến bị vi phạm.

Giám đốc Điện lực Điện Bàn đã giao nhiệm vụ cho Phòng KH-KT-AT, các Đội QLĐ phối hợp thực hiện kiểm tra bảo dưỡng các DCL, MC, TBA các điểm đấu nối trên Đz.
                                                       Công nhân bảo dưỡng MC & điểm đấu nối
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Điện lực Điện Bàn, ngay sau khi có lịch cắt điện, Phòng KH-KT-AT phối hợp cùng với đội QLĐ đã thực hiện toàn bộ khối lượng công việc một cách nhịp nhàng đảm bảo an toàn và theo đúng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, khối lượng đã đề ra.
Để cung cấp điện liên tục, ổn định phục vụ tốt, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thiết bị, nhân lực, tổ chức ứng trực 24/24 giờ theo ca, bảo đảm huy động nhanh nhất khi có sự cố xảy ra, phấn đấu cung cấp điện an toàn tuyệt đối cho các doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các sự kiện chính trị.
Trong thời gian tới, Điện lực Điện Bàn sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương nhằm quản lý, vận hành ổn định, an toàn và bảo vệ tốt tài sản lưới điện, tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện hợp lý, trong đó chú trọng lưới điện hạ áp nông thôn, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố và phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất. Đi đôi với nhiệm vụ tiết giảm điện, phấn đấu không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, không cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trên địa bàn thị xã Điện Bàn và vùng lân cận.