Thông báo về việc điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 - Vị trí công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/02/2022 .Lượt xem: 1332 lượt.
Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã thông báo về việc điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 - Vị trí công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường
Tải về thông báo: Thông báo điều chỉnh danh mục ôn tập môn Địa chính.pdf