Nội dung chi tiết

Kế hoạch về lộ trình, thời gian thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/02/2022 .Lượt xem: 1442 lượt. [In bài]
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã xây dựng Kế hoạch về lộ trình thời gian thực hiện việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:
   Tải về Kế hoạch chi tiết: 04-KH-HDTD.PDF

1/. Thực hiện Quyết định số 18955/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng và điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức ngành cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, UBND thị xã ban hành:

- Thông báo tuyển dụng rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, Web, niêm yết tại trụ sở xã, phường... (kể từ ngày 17/11/2021 đến ngày 16/12/2021);

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức (gồm 7 thành viên).

- Quyết định thành lập Ban giám sát (gồm có 7 thành viên).

2/. Sau khi Hội đồng tuyển dụng được thành lập, có nhiệm vụ:

+ Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Ban Đề thi (hợp đồng trọn gói với Trường ĐH Nội vụ Hà Nội – Phân hiệu Quảng Nam)

+ Ban coi thi;

+ Ban phách;

+ Ban chấm thi;

+ Thành lập Tổ thư ký giúp việc;

+ Ban chấm phúc khảo (thành lập sau khi phát sinh đơn phúc khảo nếu có).

3/. Hình thức tuyển dụng: gồm 2 vòng, cụ thể như sau:

1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy tính.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian thi 30 phút;

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

* Địa điểm thi: Tại Trường ĐH Nội vụ Hà Nội – phân hiệu Quảng Nam.

    Cụ thể phụ lục kèm theo: PhuLucKem_KH_04.docx
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022
Thông báo Kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành GDĐT thị xã Điện Bàn năm 2022
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn năm 2022 (lần 2)
Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại Văn phòng Thị ủy Điện Bàn
Thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Thông báo về việc điều chỉnh danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 - Vị trí công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng & Môi trường
Quyết định điều chỉnh, công bố hình thức thi tuyển công chức cấp xã vòng 1
Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
140 /TB-BQL Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn.
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
324 /TB-UBND Về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục & Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2021
64 /TB-UBND Về việc Tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 27/2/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về việc xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của thị xã Điện Bàn năm 2020
Công ty Cổ phần Théo Hòa Phát Dung Quất tuyển dụng lao động như sau:
Văn phòng HĐND&UBND thị xã Điện Bàn tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.
    
1   2   3  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm