Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 15/02/2022 .Lượt xem: 1419 lượt.
Quyết định số 09/QĐ-HĐTD ngày 09/02/2022 của Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021.
Tải về:  QuyetDinhPheDuyetDSThiSinhDuDK.PDF
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ.xls