Thông báo V/v tổ chức thi tuyển công chức cấp xã vòng 1 – môn Kiến thức chung đối với thí sinh dự thi nhiễm Covid - 19 (Dương tính với Covid-19)
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 16/02/2022 .Lượt xem: 1446 lượt.
Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Để tạo điều kiện cho các thí sinh tham dự thi vòng 1 - môn kiến thức chung, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 thông báo như sau:
   Tải về: Thông báo số 16 HĐTD.pdf

 - Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức ca thi thứ 5 vòng 1 - môn kiến thức chung vào cuối ngày 19/02/2022 (sau khi kết thúc 4 ca thi theo quy định) tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - phân hiệu Quảng Nam đối với các thí sinh có phiếu test nhanh Dương tính với Covid-19.

- Đề nghị thí sinh Dương tính với Covid-19 gửi bản chụp phiếu test nhanh về địa chỉ zalo số điện thoại 0905.960.943 (Trần Duy Giang) chậm nhất 17 giờ, ngày 18/02/2022 để tổng hợp tổ chức ca thi. Sau thời gian trên Hội đồng tuyển dụng không giải quyết các trường hợp đăng ký thi ca 5 đối với thí sinh Dương tính với Covid-19.

Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện./.