Thông báo kết quả thi vòng 1 - môn Kiến thức chung, kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 23/02/2022 .Lượt xem: 1093 lượt.
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 (thi trắc nghiệm trên máy tính) đối với môn thi Kiến thức chung, cụ thể như sau:
    Tải về: 18-TB-HDTD.PDF

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 1: 210 thí sinh;

2. Tổng số thí sinh dự thi vòng 1 trong ngày 19/02/2022: 176 thí sinh (34 thí sinh không làm thủ tục và dự thi);

3. Kết quả thi tuyển vòng 1 như sau:

- Đạt kết quả thi vòng 1: 128 thí sinh;

- Không đạt kết quả thi vòng 1: 48 thí sinh.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)

Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Điện Bàn tại địa chỉ http://dienban.quangnam.gov.vn mục Tuyển dụng, niêm yết tại Phòng Nội vụ thị xã, UBND các xã, phường để các cơ quan, đơn vị và thí sinh được biết.

Hội đồng Tuyển dụng thông báo đến thí sinh được biết và thực hiện./.

    Tải về danh sách: DS_KetQuaThiTuyenVong1.xlsx