Thông báo về việc tiếp nhận công chức về làm việc tại UBND thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 23/02/2022 .Lượt xem: 1099 lượt.
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế công chức hiện có tại thị xã/biên chế được giao và nhu cầu tiếp nhận công chức để giải quyết công việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND thị xã thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức cụ thể như sau:
Tải về: ThongBaoTiepNhanCongChuc.pdf

1. Chỉ tiêu và vị trí việc làm cần tiếp nhận:

TT

Đơn vị cần tiếp nhận công chức

Số lượng công chức cần tiếp nhận

Vị trí việc làm cần tiếp nhận

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

1

Phòng Văn hóa và Thông tin

01

- Vị trí việc làm: Quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo tàng - Di tích; Thông tin và truyền thông.

- Mô tả công việc:

+ Tham mưu quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở; hoạt động quảng cáo, tuyên truyền và báo chí xuất bản;

+ Tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa; Quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, Nhà Bảo tàng và các nhà lưu niệm, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

+ Tổ chức các hoạt động thuyết minh, giới thiệu, tham quan, nghiên cứu lịch sử địa phương.

Yêu cầu:

Đại học trở lên, một trong các ngành:

- Xã hội nhân văn;

- Báo chí tuyên truyền;

- Ngữ văn;

- Ngoại ngữ Tiếng Anh

Tổng cộng:

01

chỉ tiêu


  2
. Đối tượng tiếp nhận: Là công chức (có mã ngạch: 01.003) theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Luật cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người có nguyện vọng được tiếp nhận:

- Có đơn xin chuyển công tác theo nguyện vọng về UBND thị xã (ghi rõ cơ quan chuyên môn xin về) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công tác;

- Công chức giữ ngạch chuyên viên (mã số ngạch: 01.003) trở lên (ưu tiên đối tượng đang làm việc trong ngành văn hoá hoặc thông tin, truyền thông).

- Có kinh nghiệm công tác phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận từ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự); Giới tính: Nam, dưới 40 tuổi.

- Không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào hoặc bị xử lý hình sự kể cả đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận.

4. Thành phần hồ sơ cần tiếp nhận:

- Đơn đề nghị được tiếp nhận có ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức;

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền sử dụng công chức (kèm phiếu đánh giá công chức trong 02 năm gần nhất 2020, 2021);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan quản lý sử dụng công chức;

- Bản photo có chứng thực: Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập có liên quan; Quyết định tuyển dụng vào công chức; các Quyết định chuyển ngạch, nâng ngạch…; Quyết định nâng bậc lương gần nhất của cơ quan có thẩm quyền và Bản ghi quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH cấp;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Bản sao giấy khai sinh.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 21/02/2022 đến hết ngày 11/03/2022 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy, chủ Nhật);

- Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn. Số 22 - Hoàng Diệu - Thị xã Điện Bàn. Điện thoại liên hệ: 02353.767.989 - 0775.556.725 (hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện).

Lưu ý: Chỉ nhận đối với những hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu nêu trên và mỗi người nộp 02 bộ hồ sơ giống nhau.

- Thời gian kiểm tra hồ sơ, thẩm tra lý lịch, gặp mặt ứng viên, xét duyệt trong khoản thời gian từ ngày 15/03/2022 đến ngày 25/03/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Uỷ ban nhân dân thị xã kính thông báo./.