Công an thị xã Điện Bàn tuyên truyền, hướng dẫn người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng năm 2022
Tác giả: Phan Thanh Hồng .Ngày đăng: 14/07/2022 .Lượt xem: 484 lượt.
Công an thị xã Điện Bàn vừa tổ chức lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật cho hơn 200 người chấp hành xong án phạt tù tại 04 cụm trên địa bàn thị xã.

Các học viên được nghe báo cáo viên Công an thị xã phổ biến Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, thủ tục về xóa án tích, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, cấp lại căn cước công dân, đăng ký hộ khẩu, vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm. Các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc, gia đình, xã hội; các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng…

Qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; xóa bỏ thái độ, hành vi định kiến, kỳ thị và quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ ổn định cuộc sống, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa việc tái phạm tội, vi phạm pháp luật của người chấp hành xong hình phạt tù. Các học viên cũng đã tự nguyện ký cam kết không tái phạm./.