UBND thị xã Điện Bàn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022
Tác giả: Thu Hằng .Ngày đăng: 26/08/2022 .Lượt xem: 526 lượt.
Sáng ngày 24/8, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Dự chương trình có bà Thái Thị Bích Phin - PCT Hội Nông dân Tỉnh Quảng Nam; ông Trần Hải Vân – Phó Bí thư TT Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Phan Ngọc Hải - UV.BTV, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, bà Nguyễn Thị Thuý Hằng, PCT UBND thị xã.

Giai đoạn 2017 – 2022, hằng năm thị xã Điện Bàn có 24.430 hộ nông dân trên địa bàn thị xã đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chiếm 72,64%.  Qua bình chọn (theo tiêu chí của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam), toàn thị xã có 12.313 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp; đạt tỷ lệ 50,4% so với tổng số hộ đăng ký. Trong đó, cấp TW 29 hộ, cấp Tỉnh 461 hộ, cấp thị xã 2500 hộ, cấp cơ sở 9323 hộ. Ngoài ra, các cấp hội còn trực tiếp hướng dẫn, thành lập mới 35 tổ hợp tác, xây dựng 2 chi, 32 tổ hội nghề nghiệp.


   Thống kê phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của Điện Bàn giai đoạn 2017-2022 cho thấy, trên địa bàn thị xã ngày càng xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu đầu tư sản xuất theo hướng chuyên canh, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ có quy mô sản xuất đa dạng, thích ứng với cơ chế thị trường; ổn định được đầu ra của sản phẩm. Nhiều cá nhân điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi, tích cực chuyển đổi qui mô, hình thức tổ chức sản xuất, đa dạng ngành nghề, kinh doanh dịch vụ phục vụ nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Giai đoạn 2017 – 2022, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn thị xã Điện Bàn đã tạo việc làm cho trên 1000 lao động, giúp đỡ vốn, cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất…Các cấp Hội giúp đỡ cho 350 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, giúp 250 hộ thoát nghèo vói tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Hội xây dựng 20 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng giá trị trên 6,5 tỷ đồng tặng các gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, các cấp Hội còn vận động trao học bổng cho 560 em học sinh, sinh viên, mỗi suất 1 triệu đồng, tổng kinh phí 560 triệu đồng. Trao gần 500 suất quà cho hộ nghèo, người già, neo đơn, trẻ em khó khăn, với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của hội trong công tác tham mưu cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền và ban nông nghiệp xây dựng nội dung, chương trình phối hợp cụ thể, sát với mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào, gắn việc thực hiện tốt các chính sách của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo tiền đề đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động với việc đào tạo và dạy nghề, hỗ trợ nông dân liên kết liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, văn hóa tinh thần của nông dân; tích cực tham gia có hiệu quả chương trình, mục tiêu nâng chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới - đô thị văn văn minh và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp thị xã Điện Bàn chuyển mạnh theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững…


   Tại hội nghị, UBND thị xã đã tuyên dương, khen thưởng 4 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu trong phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Hội Nông dân thị xã tặng 20 suất quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.