Thông báo về việc đăng tải danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 29/08/2022 .Lượt xem: 550 lượt.
Uỷ ban nhân dân thị xã Thông báo danh mục tài liệu ôn tập các môn thi ở vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2022 để thí sinh tham khảo, tự ôn tập, cụ thể:
Tải về: 
361-2022-TB-UBND.signed.signed.pdf 1. MAM NON - D.MUC TAI LIEU ON THI VONG 2 - Thi sinh.doc KE TOAN VIEN - DANH MUC TAI LIEU ON THI VONG 2.docx THCS - DANH MUC TAI LIEU - DE CUONG ON THI VONG 2 .docx THIET BI TR HOC - DANH MUC TAI LIEU ON THI VONG 2 - Thi sinh.doc THU VIEN HANG III- DANH MUC TL ON THI - VONG 2.docx THU VIEN HANG IV- DANH MUC TL ON THI - VONG 2.docx TIEU HOC - DANH MUC TAI LIEU ON THI VONG 2-GV - Sua.doc VAN THU - LUU TRU - DECUONGONTAPVANTHU(DIENBAN).docx
Danh mục tài liệu được đăng tải tại địa chỉ: http://dienban.quangnam.gov.vn và http://dienban.edu.vn/.
Kể từ thời điểm đăng ký tham gia dự tuyển, thí sinh phải thường xuyên theo dõi, truy cập các trang thông tin của UBND thị xã để cập nhật các Thông báo có liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã năm 2022.
Ủy ban nhân dân thị xã Thông báo để các các cơ quan, đơn vị và thí sinh có nhu cầu được biết, thực hiện./.