Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/09/2022 .Lượt xem: 296 lượt.
Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Tải về: 
8938-2022-QD-UBND.signed.signed.pdf kem QD 8938 (PL1)_1.PDF kem QD 8938 (PL2)_1.PDF