Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên ngành) viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 12/09/2022 .Lượt xem: 411 lượt.
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thị xã năm 2022 như sau:
Tải về: 382-2022-TB-UBND.signed.signed.pdf

* Địa điểm thi: Tại Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam (Địa chỉ: số 749 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).
* Thời gian thi: Thi vào ngày 17/9/2022.
* Lịch thực hiện:
- Ngày 16/9/2022 - 14 giờ 00 (chiều thứ 6): Thí sinh có mặt tại địa điểm thi để khai mạc kỳ thi, nghe phổ biến quy chế, nội quy thi và chỉnh sửa thông tin (nếu có). 
+ Từ 14h00 đến 15h00: Từ số báo danh 0001 đến 0448, bao gồm các vị trí tuyển dụng: Giáo viên Trung học cơ sở.
+ Từ 15h00 đến 16h00: Từ số báo danh 0449 đến 0787, bao gồm các vị trí tuyển dụng: Nhân viên, Giáo viên mầm non, Giáo viên Tiểu học.
- Ngày 17/9/2022: Thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành
+ Ca sáng 7h30: Từ số báo danh 0001 đến 0448, bao gồm các vị trí tuyển dụng: Giáo viên Trung học cơ sở.
+ Ca chiều 13h30: Từ số báo danh 0449 đến 0787, bao gồm các vị trí tuyển dụng: Nhân viên, Giáo viên mầm non, Giáo viên Tiểu học.
* Lưu ý:
Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút; mang theo chứng minh nhân dân (căn cước công dân) hoặc giấy tờ tùy thân khác (có dán ảnh) để xuất trình khi gọi vào phòng thi.
Thông báo này được đăng tải trên http://dienban.quangnam.gov.vn và http://dienban.edu.vn, niêm yết tại UBND thị xã để các cơ quan, ban, ngành và thí sinh được biết (từng thí sinh có gửi thông báo riêng qua đường bưu điện).