Thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 20/09/2022 .Lượt xem: 507 lượt.
Hội đồng thi tuyển viên chức (HĐTTVC) ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 thông báo kết quả điểm thi Vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Điện Bàn năm 2022 như sau:
Tải về: 
394-2022-TB-UBND.signed.signed.pdf
14. kèm TB 394.signed.pdf
kem TB 394.signed.pdf