Công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Ngọc Vinh – phường Điện Ngọc
Tác giả: Huỳnh Bá Biện .Ngày đăng: 06/10/2022 .Lượt xem: 389 lượt.
Sáng ngày 5/10/2022, UBND phường Điện Ngọc phối hợp với đơn vị chủ đàu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam họp công bố Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 8/9/2022 của tỉnh Quảng Nam về phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Ngọc Vinh – phường Điện Ngọc.

 

  Đại diện các phòng ban liên quan của thị xã, lãnh đạo, ban ngành, hội đoàn thể phường, khu dân cư Ngọc Vinh và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã tham dự cuộc họp. Chủ đầu tư dự án, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam đã thông qua nội dung Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 KDC Ngọc Vinh. Lý do điều chỉnh là không giải phóng được mặt bằng đồng thời bổ sung 1 số hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn thiếu trong hồ sơ quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt năm 2016. Lần điều chỉnh này có nhiều hạng mục được quan tâm như đất tín ngưỡng di dời, giảm diện tích đất nhà ở, tăng diện tích cây xanh, mở rộng hệ thống xử lý nước thải, khu đậu, đỗ xe và một số tiện tích khác.

          Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh của UBND tỉnh đề nghị Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Đất Quảng – Quảng Nam phối hợp với UBND thị xã, UBND phường Điện Ngọc và các phòng, ban liên quan để thực hiện đảm bảo các hạng mục như đã phê duyệt.