Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 8525 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ tài chính
Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT/BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ
Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội
Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công thương
Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính
Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 09/QĐ-BXD ngày 11/01/2016 của Bộ Xây dựng
Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ
Quyết định số 225/2016/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số số 19/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm