Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 7911 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT ngày 04/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ
Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính
Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ
Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp
Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư số 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập