Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 7096 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Quyết định số 28/2015-QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quyết định số 2195/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Ngày 04/4/2015 của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT Ngày 15/5/2015 của các Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế
Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015của Chính phủ
Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 củaChính phủ
Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/201 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư số 62/2012/TT-BTC ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Công an
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập