Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 6566 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Tài Giao thông vận tải
Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trườn
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BCT Ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ.
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Thông tư số 207/2014/TT-BTC ngày 26/12/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 18/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư số 62/2012/TT-BTC ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Công an
    
1   2   3   4   5  
    Liên kết website

Lượt truy cập