Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 8155 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thông tư số 42/2015/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2015 của Bộ Nông nghiệp&PTNT
Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải
Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ
Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thông tư số 46-2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 45-2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015 của Chính phủ
Thông tư số 54/2015/TT-BCA ngày 22/10/2015 của Bộ Công an
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm