Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 3738 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ
Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ
Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 272/QĐ-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính
Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 16/2014/QĐ-TTg ngày 19/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư số 62/2012/TT-BTC ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Công an
    
1   2   3   4   5  
    

Trưng cầu ý kiến

Trong các logo về Điện Bàn dưới đây, theo các bạn đọc logo nào phù hợp nhất?

Lượt truy cập

Liên kết website