Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 7648 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn số 822/HD-VTLTNN ngày 26/982015của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ
Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính
Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ
Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ
Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 28/2015-QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Quyết định số 2195/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16/01/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2013 của Chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập