Nội dung chi tiết

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ
Tác giả: UBND Điện Bàn .Ngày đăng: 03/02/2013 .Lượt xem: 5770 lượt. [In bài]

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Download:  Thông tư số 15/2012/TT-BNV


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp&PTNT
Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất
Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BCT ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ tài chính
Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng
Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng
Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ
Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư số 62/2012/TT-BTC ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên - Môi trường
Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch số 61/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 17/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Công an
    
1   2   3   4   5  
    

Liên kết website

Lượt truy cập