Thủ tục đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Điện Bàn
Tác giả: Trần Thị Hoàng Vi .Ngày đăng: 12/06/2014 .Lượt xem: 12308 lượt.
Hướng dẫn các doanh nghiệp lập báo cáo đề xuất đăng ký làm chủ đầu tư dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn huyện Điện Bàn

1. Tiêu đề: Báo cáo đề xuất đăng ký chủ đầu tư dự án: …..

2. Sơ đồ vị trí, sơ đồ liên hệ vùng.

3. Phạm vi nghiên cứu (diện tích).

4. Thực trạng sử dụng đất và định hướng phát triển.

5. Phương án quy hoạch chi tiết (nếu đã có quy hoạch chi tiết thì sử dụng để làm, nếu cần điều chỉnh quy hoạch thì đề xuất điều chỉnh; nếu chưa có quy hoạch chi tiết thì đề xuất ý tưởng).

6. Giải pháp thiết kế.

7. Phương án GPMB & TĐC: Sơ bộ đánh giá cần GPMB bao nhiêu hộ, mồ mả, di chuyển đi đâu, chi phí ước tính bao nhiêu,…

8. Phương án đầu tư xây dựng (San lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phân giai đoạn đầu tư, tiến độ đầu tư từng giai đoạn).

9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

10. Tổng mức đầu tư = Chi phí đầu tư (Chi phí tư vấn và các chi phí khác liên quan) + Chi phí GPMB &TĐC + Chi phí Xây lắp + Chi phí lãi vay (tính theo lãi vay trung hạn) + Lợi nhuận doanh nghiệp (định mức 07% giá trị xây lắp) + Dự phòng phí.

11. Tổng doanh thu = Thu tiền sử dụng đất bố trí TĐC cho nhân dân tính theo giá TĐC (nếu có) + Tiền bán đất khai thác + Tiền khai thác đất dịch vụ - thương mại (nếu có).

Trong đó, Giá đất TĐC = Tổng giá trị đầu tư hạ tầng/Tổng diện tích đất khai thác.

12. Hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Đánh giá hiệu quả xã hội như thế nào sau khi xây dựng khu dân cư.

- Hiệu quả kinh tế: Tiền sử dụng đất nộp ngân sách = Tổng doanh thu - Tổng mức đầu tư.

13. Kiến nghị, đề xuất.

Ghi chú: Sau khi được UBND huyện thống nhất theo báo cáo đề xuất của doanh nghiệp, khi gởi hồ sơ đăng ký báo cáo tại Sở Xây dựng cần bổ sung:

-         Tờ trình xin được làm chủ đầu tư dự án;

-         Giấy phép đăng ký kinh doanh (có ngành nghề kinh doanh bất động sản) và các giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp.


Download: văn bản hướng dẫn