64 /BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và quý I/2016, công tác trọng tâm quý II, tháng 4/2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 26/07/2016 .Lượt xem: 3023 lượt.
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2016, UBND thị xã đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các ngành và địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2016.
Download Báo cáo 64  /BC-UBND