162 / BC-UBND Công tác chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, 9 tháng đầu năm 2016, công tác chủ yếu quý IV và tháng 10 năm 2016.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 13/10/2016 .Lượt xem: 7447 lượt.
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã về nhiệm vụ năm 2016, UBND thị xã đã ban hành Chương trình công tác để chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016; kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành và địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính Thân – năm 2016 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Điện Bàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015; tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới năm 2016, công tác sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân 2015– 2016, vụ Hè Thu 2016 đảm bảo kế hoạch đề ra; trong đó chú trọng công tác diệt chuột; chống hạn, nhiễm mặn, đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Tăng cường công tác kiểm tra việc vận chuyển, giết mổ, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung tổ chức tốt cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.
Download Báo cáo số 162  / BC-UBND