Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
207 Hồng Đỗ Như Hồng Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
983.224.214
3.716.380
hongnhudo@dienban.gov.vn
201 Quang Trần Văn Quang Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0932.455.718
0510.3.867.488
quangdb.qn@gmail.com
196 Minh Lê Phỉ Minh Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905 590 898
lephiminh@gmail.com
178 Trung Huỳnh Quang Trung Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
0985.456.620
3.716.353
trunghq@dienban.gov.vn
199 Vỹ Nguyễn Thanh Vỹ Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0935.028.629
3.716.523
200 Khoan Nguyễn Khoan Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
982.769.729
3.716.272
nguyenkhoan@gmail.com
206 Thắng Hồ Đăng Thắng BTCB-Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
975.464.075
3.867.389
hodangthang@dienban.gov.vn
211 Luyến Cao Quang Luyến Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH
0935 192 194
3.867.357
luyenptcdb@gmail.com
213 Anh Phạm Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
913416258
3.716.523
214 Liễu Phạm Văn Liễu Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ
0935.547.533
3.758.447
242 Bá Phùng Văn Bá Phó Ban Pháp chế
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
01202.724.638
3.757.333
212 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
3.716.400
3.716.400
209 Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0949.842.525
3.758.621
208 Đạt Trương Công Đạt Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
905.169.239
3.867.389
truongcongdat@dienban.gov.vn
216 Việt Phùng Hoàng Việt Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.030.703
hoangviet.km@gmail.com
241 Hưng Trần Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
0905123456
226 Viên Đoàn Ngọc Viên Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
0912.541.579
vien661979@gmail.com
215 Hay Lê Hay Phó Giám đốc
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
905.050.627
3.767.289
217 Chánh Võ Như Chánh P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
1.666.535.189
3.716.232
219 Lộc Phạm Lộc Phó Trưởng đài
ĐÀI TRUYỀN THANH
0905.245.479
phamloc30@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm