Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
70 Long Lê Thanh Long Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0985.533246
0235.3504 555
lethanhlong.vpubnd@dienban.gov.vn
71 Thắng Trần Quang Thắng Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
905.044.404
3.717.555
tranquangthang.vpubnd@dienban.gov.vn
74 cửa Một cửa Một cửa
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.758.837
3.758.837
75 viên Chuyên viên Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.609.322
76 viên Chuyên viên Chuyên viên
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.945.444
77 mạng Quản trị mạng Quản trị mạng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0235.6.541.267
78 Vệ Bảo Vệ Bảo Vệ
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.949.949
3.949.949
73 Hoa Lê Thị Hoa Kế toán
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.609.322
72 thư Văn thư Văn thư
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
3.717.666
3.717.666
3.758.031
dienban@dienban.gov.vn
13 Kế Trần Thế Kế Giám đốc Trung tâm
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị
0905.160.360
05103758401
Keqnam@gmail.com
133 Trịnh Ngô Văn Trịnh Phó Chủ tịch HĐND
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
983.589.544
3.741.111
ngovantrinhdb@dienban.gov.vn
80 Lực Đặng Hiệp Lực Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0906.574.850
0235.3.633.555
hluc1964@gmail.com
7 Nhung Đặng Thị Nhung Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
1.694.251.289
3.758.746
dtnhung@dienban.gov.vn
8 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
10 thư Văn thư Văn thư
Văn phòng Thị ủy
2.213.750
3.867.861
9 tin Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Văn phòng Thị ủy
2.213.751
cntthuyenuydb@gmail.com
6 Nhựt Võ Kim Nhựt Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vn
14 BTC Văn phòng BTC Văn phòng BTC
Ban Tổ chức Thị ủy
3.867.312
79 Hiếu Nguyễn Minh Hiếu Trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
905.222.679
12 Kịch Ngô Kịch Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0914.022.014
3.867.312
nguyenducmen.btc@dienban.gov.vnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm