Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
10 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0905.627.040
3.716.680
ngochoangpytdb@gmail.com
12 Diễm Phan Thị Minh Diễm Văn thư
PHÒNG Y TẾ
0935.487 882
3.716.680
phongytedienban@gmail.com
11 Niên Trương Công Niên Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0903.577 746
13 Miều Nguyễn Quốc Miều Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0935 677 579
3767 595
nqmieu@gso.gov.vn
14 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
25 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
15 Bình Dương Tấn Bình Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0944 867 000
3.716.924
mrbinh102@gmail.com
22 Hiệp Trần Thị Hiệp Văn thư
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0901.978.378
3.867.596
tranhihiep1980@gmail.com
23 Huy Lê Quốc Huy Giám đốc
KHO BẠC
0941 122 322
3.867.253
24 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762
109 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
16 Bửu Lê Tự Bửu Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.684.297.616
3.867.457
17 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
18 Tải Nguyễn Tải BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0984.922.158
0235.3.702.777
19 Nhân Trần Đỗ Nhân UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0905 167 511
20 phòng Văn phòng Văn thư
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0914.882.270
0235.3.867.388
106 Thiện Nguyễn Chánh Thiện Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0708 004 899
05103.867.596
thienknong@gmail.com
21 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
26 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
27 Tân Lê Minh Tân Chánh án
TÒA ÁN
0905 276 027
3.867.336
mtdb0194@yahoo.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm