Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
12 Trị Trần Thị Trị Trưởng phòng
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
905.372.072
3.767.917
93 Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0914.035 009
3.716.335
tuandienban@gmail.com
20 Nên Trương Công Nên BTCB Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0905.208.657
3757 456
truongcongnen@gmail.com
13 Hoàng Nguyễn Ngọc Hoàng Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0905.627.040
3.716.680
ngochoangpytdb@gmail.com
14 Niên Trương Công Niên PBTCB-Phó Trưởng phòng
PHÒNG Y TẾ
0903.577.746
3.995.333
15 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG Y TẾ
3.716.680
16 Miên Trần Văn Miên Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0905.758.403
3767 595
hoanhnd1959@gmail.com
17 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
19 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
18 Bình Dương Tấn Bình Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0944 867 000
3.716.924
mrbinh102@gmail.com
119 Thiện Nguyễn Chánh Thiện Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0982.443.511
05103.867.596
thienknong@gmail.com
21 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
3.867.596
23 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762
22 Thân Lê Văn Thân Giám đốc
KHO BẠC
905.758.505
3.867.253
122 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
25 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
24 Bửu Lê Tự Bửu Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.684.297.616
3.867.457
28 Tấn Nguyễn Đức Tấn Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
905.428.172
3.716.228
26 Tải Nguyễn Tải BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0984 158 922
3.867.237
27 Nhân Trần Đỗ Nhân UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0905 167 511Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm