Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
12 Miều Nguyễn Quốc Miều Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THỐNG KÊ
0935 677 579
3767 595
nqmieu@gso.gov.vn
10 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
3.716.357
11 Bình Dương Tấn Bình Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0944 867 000
3.716.924
mrbinh102@gmail.com
13 Tài Nguyễn Đức Tài Phó Giám đốc
BAN QUẢN LÍ CÁC DỰ ÁN
0905.088.426
3.949.969
101 Thiện Nguyễn Chánh Thiện Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0708 004 899
05103.867.596
thienknong@gmail.com
20 Hiệp Trần Thị Hiệp Văn thư
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0901.978.378
3.867.596
tranhihiep1980@gmail.com
22 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762
21 Huy Ngô Quốc Huy Phó GĐ Phụ trách
KHO BẠC
0941 122 322
3.867.253
104 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
14 Bửu Lê Tự Bửu Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.684.297.616
3.867.457
15 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
16 Tải Nguyễn Tải BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0984.922.158
0235.3.702.777
17 Nhân Trần Đỗ Nhân UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0905 167 511
18 phòng Văn phòng Văn thư
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
0914.882.270
0235.3.867.388
19 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
28 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
24 Phương Lê Văn Phương Viện trưởng
VIỆN KIỂM SÁT
0917 114 113
0235.3.867.800
25 Văn phòng VKS
VIỆN KIỂM SÁT
3.867.238
3.867.238
26 Nhiên Đặng Công Nhiên BTCB-Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0905.661.999
05103 949 939
nhiendangcong@yahoo.com
27 Trung Trà Văn Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0985 134 005
05103 716 671
tvthanong@gmail.com
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm