Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
102 phòng Văn phòng Văn phòng
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
3.867.596
106 Tự Nguyễn Thị Tự Phó Giám đốc
KHO BẠC
905.335.729
3.758.762
105 Thân Lê Văn Thân Giám đốc
KHO BẠC
905.758.505
3.867.253
132 Nhanh Phùng Nhanh Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
0903.590.678
23 Huy Dương Tấn Huy BTCB-Trưởng đài
ĐÀI TRUYỀN THANH
913.453.277
3.867.400
Tanhuydbrt@gmail.com
107 Bửu Lê Tự Bửu Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
1.684.297.616
3.867.457
108 Thảo Nguyễn Thị Xuân Thảo Phó Giám đốc
BẢO HIỂM XÃ HỘI
0905 589 523
3.867.457
111 Tấn Nguyễn Đức Tấn Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
905.428.172
3.716.228
109 Đôn Võ Đôn BTĐU-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
914.026.363
3.867.237
110 Kim Thân Thị Kim UVTV-Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
905.193.129
112 phòng Văn phòng Văn phòng
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
3.867.388
34 Hai Lê Trung Hai BTĐU, Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0905 420 289
0235 3 767 668
39 phòng Văn phòng Phòng trực ban
CÔNG AN
0235 3.867.294
35 Thạnh Nguyễn Văn Thạnh PBTĐU, P.Trưởng C.A huyện
CÔNG AN
0945 777 029
0235 3 587 789
36 Tiến Phạm Viết Tiến P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 244 752
0235 3 540 456
37 Tiến Tưởng Văn Tiến P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0919 434 257
38 Ánh Phạm Viết Ánh P.Trưởng Công an
CÔNG AN
0905 156 063
0235 3.867.143
42 Thạnh Lê Thị Diệu Thạnh Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
988.444.292
3.716.136
40 Sáu Phạm Tấn Sáu Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
905.207.738
3.867.246
41 Thái Phạm Văn Thái BTCB-Phó Hiệu trưởng
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY HIỆU
905.258.429
3.716.136Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm