Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
71 Lệ Đinh Thị Lệ BTCB- Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
985.090.636
3.716.605
74 Trúc Thái Đình Trúc Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
982.538.921
3.758.133
78 Duyên Đặng Hữu Duyên Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.227.417.649
3.716.925
79 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430
77 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
80 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
81 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
83 Ni Nguyễn Thị Mi Ni Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0987 451 119
3.867.346
minictd178@gmail.com
82 Phúc Trương Công Phúc Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0905 324 514
3.867.346
84 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487
69 Hưng Trương Đắc Hưng Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0905.107.401
3.867.331
congdoanthixadienban@gmail.com
70 Quí Đặng Văn Quí Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0935.653.870
3.867.381
86 Triều Phạm Minh Triều Bí thư
Xã Điện Minh
905.338.434
0510 3713 707
87 Tuấn Lê Tuấn Bí thư
Xã Điện Phương
905.434.998
3.758.183
letuan@gmail.com
88 Hồng Huỳnh Đức Hồng Bí thư
Xã Điện Phước
905.401.249
05103 742 808
huynhhongdp@gmail.com
107 Mai Trần Viết Mai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hồng
0989 281 354
0510.3741031
traqn90@gmail.com
89 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Bí thư
Xã Điện Hòa
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
90 Nghĩa Trần Duy Nghĩa Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
905.210.072
3.843.633
103 Kịch Ngô Kịch Bí thư
Xã Điện Thắng Bắc
0914 022 014
91 Lanh Nguyễn Hữu Lanh Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Trung
0905.224.270
3.868.898
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm