Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
89 Ân Trần Công Ân BTCB-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
913.474.161
55 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.333.289
3.867.340
42 Hải Nguyễn Thị Nam Hải Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.547.033
3.867.410
43 Thủy Võ Thị Thủy Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.960.847
3.867.410
41 Lệ Đinh Thị Lệ BTCB- Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
985.090.636
3.716.605
44 Trúc Thái Đình Trúc Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
982.538.921
3.758.133
113 Thừa Nguyễn Văn Thừa Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0905022029
47 Duyên Đặng Hữu Duyên Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.227.417.649
3.716.925
48 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430
46 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
49 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
50 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
52 Ni Nguyễn Thị Mi Ni Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0987 451 119
3.867.346
minictd178@gmail.com
51 Phúc Trương Công Phúc Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
0905 324 514
3.867.346
53 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487
39 Hưng Trương Đắc Hưng Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0905.107.401
3.867.331
congdoanthixadienban@gmail.com
40 Quí Đặng Văn Quí Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
0935.653.870
3.867.381
54 Cường Trịnh Cường Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện An
0905.922.509
05103714661
trinhcuongdienan@gmail.com
56 Triều Phạm Minh Triều Bí thư
Xã Điện Minh
905.338.434
0510 3713 707
57 Tuấn Lê Tuấn Bí thư
Xã Điện Phương
905.434.998
3.758.183
letuan@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm