Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
43 Trung Trà Văn Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0985 134 005
05103 716 671
tvthanong@gmail.com
126 Trung Trần Quang Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0905 545 453
44 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
45 Hương Nguyễn Thị Thùy Hương Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
0905.950 459
3.867.394
thuyhuongtp@gmail.com
47 Hạnh Lê Thị Kim Hạnh Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
905.758.569
6 263 006
46 Vinh Nguyễn Quang Vinh Chỉ huy trưởng
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
982.415.222
3.758.586
48 Thắng Phạm Hồng Thắng PBTĐU- Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
0903 555 961
0510.3867.51
ductldienban@gmail.com
34 Ân Trần Công Ân BTCB-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
913.474.161
35 Hùng Trần Hùng Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.313.410
36 Hiền Đỗ Hiền Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.284.585
32 Ba Nguyễn Ba BTCB- Trưởng CN
HIỆU THUỐC ĐIỆN BÀN
905.421.919
3.867.305
33 Dũng Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám đốc
XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN
905.142.275
3.869.456
86 Hải Phan Ngọc Hải Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.333.289
3.867.340
90 Hải Nguyễn Thị Nam Hải Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.547.033
3.867.410
91 Thủy Võ Thị Thủy Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.960.847
3.867.410
89 Lệ Đinh Thị Lệ BTCB- Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
985.090.636
3.716.605
92 Hải Lương Văn Hải Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
982.538.921
3.758.133
125 Thừa Nguyễn Văn Thừa Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0905022029
95 Duyên Đặng Hữu Duyên Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.227.417.649
3.716.925
96 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm