Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
93 Hồng Huỳnh Đức Hồng Bí thư
Xã Điện Phước
905.401.249
05103 742 808
huynhhongdp@gmail.com
110 Mai Trần Viết Mai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hồng
0989 281 354
0510.3741031
traqn90@gmail.com
94 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Bí thư
Xã Điện Hòa
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
95 Nghĩa Trần Duy Nghĩa Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
905.210.072
3.843.633
108 Kịch Ngô Kịch Bí thư
Xã Điện Thắng Bắc
0914 022 014
96 Lanh Nguyễn Hữu Lanh Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Trung
0905.224.270
3.868.898
97 Trai Nguyễn Trai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Nam
01219.335.456
98 Ngọc Đặng Ngọc Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Trung
0905.548.171
2.464.519
92 Nhựt Võ Kim Nhựt TUV-Bí thư Đảng ủy
Phường Điện Nam Đông
0905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vn
99 Diên Đỗ Diên Bí thư
Xã Điện Tiến
0905 716 764
0510 3 754 645
dodien.dientien@gmail.com
100 Thành Lê Thành Bí thư
Xã Điện Quang
0914 020 409
3.744.229
101 Long Phạm Phú Long Bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Trung
0978 436 116
3.759.207
longpp@quangnam.gov.vn
102 Lý Hồ Minh Lý Bí thư
Xã Điện Phong
0932.569.720
3.744.629
danguyxadienphong@gmail.com
103 Hoàng Trần Minh Hoàng Bí thư
Phường Điện Dương
0905.735.748
3.940.106
107 Dũng Nguyễn Văn Dũng Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
0936.703.326
05103.767.655
dungvhdb@gmail.com
116 Tuyết Bùi Thị Ánh Tuyết Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
0905 690 977
112 Hà Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn
NGƯỜI PHÁT NGÔN, THÔNG TIN BÁO CHÍ
0905.035234
0510. 3503555
xhadban@ gmail.com
120 Dũng Đoàn Ngọc Dũng Phó Giám đốc
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
0935 009 019
doanngocdungdb@gmail.com
146 Phát Đỗ Phát Phó Giám đốc
TRUNG TÂM VHTT-TTTH
914.180.159
3.867.334
Dophatdb@gmail.com
119 Hải Ngô Thanh Hải Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Vĩnh Điện
0914020394
ngohai@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm