Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
64 Quang Lê Đức Quang Giám đốc
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
914.104.107
3.868.115
65 Thư Hà Mộng Anh Thư Phó Giám đốc
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
905.866.869
3.869.429
63 Lựu Trần Thị Lựu BTCB
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC ĐIỆN BÀN
913.412.537
66 Chương Nguyễn Hữu Chương BTCB - Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
913.480.395
3.716.555
67 Hưng Lê Văn Hưng BTCB - Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
905.053.305
3.716.135
68 phòng Văn phòng Văn phòng
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
3.716.135
3.716.135
113 Thoại Ngô Thoại BTCB- Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.223.429
3.867.842
24 Thời Ngô Quang Thời Phó Hạt trưởng
HẠT KIỂM LÂM
914.017.383
3.867.208
114 Tân Lê Minh Tân Chánh án
TÒA ÁN
0905 276 027
3.867.336
mtdb0194@yahoo.com
115 Khoa Nguyễn Hữu Khoa Viện trưởng
VIỆN KIỂM SÁT
0905.118.959
0235.3.867.800
116 Sinh Bùi Tấn Sinh Phó Viện trưởng
VIỆN KIỂM SÁT
905.163.571
3.717.124
117 Văn phòng VKS
VIỆN KIỂM SÁT
3.867.238
3.867.238
118 Nhiên Đặng Công Nhiên BTCB-Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
905.661.999
05103 949 939
nhiendangcong@yahoo.com
119 Trung Trà Văn Trung Phó Chánh thanh tra
THANH TRA THỊ XÃ
0985 134 005
05103 716 671
tvthanong@gmail.com
120 phòng Văn phòng Văn phòng
THANH TRA THỊ XÃ
3.867.262
121 Tu Nguyễn Đăng Tu Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
905.018.427
3.867.394
phongtuphap@dienban.gov.vn
122 Hương Nguyễn Thị Thùy Hương Phó Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP
0905.950 459
3.867.394
thuyhuongtp@gmail.com
25 Hạnh Lê Thị Kim Hạnh Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
905.758.569
6 263 006
26 Vinh Nguyễn Quang Vinh Chỉ huy trưởng
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
982.415.222
3.758.586
30 Miên Trần Thị Miên Phó Giám đốc
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHH GIA ĐÌNH
0982.373.969
0510.3 716.825Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm