Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
94 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
97 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
98 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
100 Thông Nguyễn Thông Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
985.432.427
3.867.346
99 Phương Phạm Phú Phương BTCB-Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
905.702.706
3.867.346
101 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487
87 Tình Nguyễn Văn Tình Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
982.716.023
3.867.381
88 Lan Võ Thị Lan Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
905.710.170
3.867.381
102 Cường Trịnh Cường Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện An
0905.922.509
05103714661
trinhcuongdienan@gmail.com
103 Mới Phan Xuân Mới Bí thư
Xã Điện Minh
905.338.434
0510 3713 707
104 Tuấn Lê Tuấn Bí thư
Xã Điện Phương
905.434.998
3.758.183
letuan@gmail.com
106 Hồng Huỳnh Đức Hồng Bí thư
Xã Điện Phước
905.401.249
05103 742 808
huynhhongdp@gmail.com
105 Năm Trương Ngọc Năm Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hồng
0988.620.701
6.277.249
107 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Bí thư
Xã Điện Hòa
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
108 Nghĩa Trần Duy Nghĩa Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
905.210.072
3.843.633
121 Chức Nguyễn Văn Chức Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Bắc
0905.169.232
109 Lanh Nguyễn Hữu Lanh Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Trung
0905.224.270
3.868.898
110 Trai Nguyễn Trai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Nam
01219.335.456
111 Ngọc Đặng Ngọc Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Trung
0905.548.171
2.464.519
37 Nhựt Võ Kim Nhựt TUV-Bí thư Đảng ủy
Phường Điện Nam Đông
0905.255.137
3.867.201
nhutvp@dienban.gov.vnLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm