Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
29 Bạn Vương Bạn Giám đốc
TRUNG TÂM DÂN SỐ KHH GIA ĐÌNH
0914.212.521
0510.3 716.822
32 Hùng Trần Hùng Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.313.410
33 Hiền Đỗ Hiền Phó Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
905.284.585
31 Ân Trần Công Ân BTCB-Giám đốc
BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC
913.474.161
152 Nhơn Phạm Thành Nhơn Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.224.551
3.716.964
134 Hường Từ Thị Bích Hường Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
905.629.753
3.716.116
135 Hải Phan Ngọc Hải Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0905.333.289
3.867.340
154 Đức Nguyễn Văn Đức PBTĐU- Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
905.204.183
0510.3867.51
ductldienban@gmail.com
27 Ba Nguyễn Ba BTCB- Trưởng CN
HIỆU THUỐC ĐIỆN BÀN
905.421.919
3.867.305
28 Dũng Nguyễn Hữu Dũng Phó Giám đốc
XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN
905.142.275
3.869.456
83 Xuân Nguyễn Thị Xuân Chủ tịch UBMT
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
0916.800.225
3.867.612
139 Hải Nguyễn Thị Nam Hải Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.547.033
3.867.410
140 Thủy Võ Thị Thủy Phó Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
905.960.847
3.867.410
138 Lệ Đinh Thị Lệ BTCB- Chủ tịch
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
985.090.636
3.716.605
143 Duyên Đặng Hữu Duyên Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.227.417.649
3.716.925
144 Nhơn Nguyễn Thành Nhơn Phó Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
935.154.430
142 Thọ Trần Minh Thọ Chủ tịch
HỘI TÙ YÊU NƯỚC
1.287.693.028
3.716.925
145 Nở Võ Như Nở Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
983.946.019
3.867.517
146 Bang Đỗ Đăng Bang Phó Chủ tịch
HỘI NGƯỜI MÙ
935.946.019
3.867.517
148 Thông Nguyễn Thông Phó Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
985.432.427
3.867.346Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm