Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
125 Thanh Trần Văn Thanh Phó bí thư
Xã Điện Tiến
0905.665.549
0510 3 754 343
thanhhdnd69@gmail.com
119 Sương Đặng Thị Sương Phó bí thư
Phường Điện Nam Trung
0905564846
114 Phong Võ Như Phong Bí thư
Phường Điện Nam Đông
0919.800.090
126 Hà Ngô Anh Hà Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Đông
0914.146.598
130 Một Nguyễn Văn Một Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Nam
0782.766.066
3.769.997
127 Công Phạm Đức Công Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Nam Bắc
0905.319465
3.946.062
152 Quang Trần Văn Quang Chủ tịch UBND
Xã Điện Thắng Bắc
0932.455.718
0510.3.867.488
quangdb.qn@gmail.com
129 Huy Phan Quang Quốc Huy Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Phường Điện Ngọc
0913 419 261
3.944.032
131 Thu Nguyễn Xuân Thu Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hòa
0983.789.335
0510.3868.030
nguyenxuanthudienhoa@gmail.com
132 Tuân Nguyễn Hữu Tuân Phó bí thư, Chủ tịch UBND
Xã Điện Hồng
0984.614.615
3.741.031
122 Chiến Trần Văn Chiến Phó bí thư
Phường Điện An
0914.146.276
05103714661
tranvanchien221267@gmail.com
148 Châu Nguyễn Thị Minh Châu Bí thư
Phường Điện An
0916.521.767
3.767.322
chaukehoach@gmail.com
120 Tú Đặng Hữu Tú Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0935.301 234
0510.3867.302
dienbanhcm@gmail.com
133 Chương Nguyễn Tam Chương Phó Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
905.320.958
3.867.290
136 Long Nguyễn Viết Long BTĐU- Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
905.204.181
3.867.351
danguycntldb@gmail.com
134 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
905.629.753
3.716.116
138 Kiêm Nguyễn Công Kiêm Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0913 417 146
6 263 004
dienban.qnm@moj.gov.vn
116 Lũy Võ Tấn Lũy Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
0982 779 978
luynhcs@yahoo.com.vn
140 Xuân Lê Thị Thanh Xuân Văn thư
THANH TRA THỊ XÃ
0905.626088
3.867.262
Xuan82pytdb@gmail.com0905.626088
139 Điền Thái Điền PBTCB-Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905.223.083
3.867.336
thaidientadb@gmail.com
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm