Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 18 GoPage size:
147 Phương Phạm Phú Phương BTCB-Chủ tịch
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
905.702.706
3.867.346
149 Thông Nguyễn Thông Chủ tịch
HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
985.432.427
3.716.487
136 Tình Nguyễn Văn Tình Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
982.716.023
3.867.381
137 Lan Võ Thị Lan Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
905.710.170
3.867.381
151 Hải Lương Văn Hải Chủ tịch
HỘI CỰU CHIẾN BINH
982.538.921
3.758.133
166 Thừa Nguyễn Văn Thừa Chủ tịch
HỘI NÔNG DÂN
0905022029
150 Cường Trịnh Cường Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện An
0905.922.509
05103714661
trinhcuongdienan@gmail.com
153 Mới Phan Xuân Mới Bí thư
Xã Điện Minh
905.338.434
0510 3713 707
155 Tuấn Lê Tuấn Bí thư
Xã Điện Phương
905.434.998
3.758.183
letuan@gmail.com
156 Hồng Huỳnh Đức Hồng Bí thư
Xã Điện Phước
905.401.249
05103 742 808
huynhhongdp@gmail.com
157 Năm Trương Ngọc Năm Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Hồng
0988.620.701
6.277.249
158 Thanh Nguyễn Hồng Thanh Bí thư
Xã Điện Hòa
0905.026.574
0510.3753.552
nguyenhongthanh1410@gmail.com
159 Nghĩa Trần Duy Nghĩa Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Ngọc
905.210.072
3.843.633
131 Chức Nguyễn Văn Chức Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Bắc
0905.169.232
160 Lanh Nguyễn Hữu Lanh Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Trung
0905.224.270
3.868.898
161 Trai Nguyễn Trai Bí thư, Chủ tịch HĐND
Xã Điện Thắng Nam
01219.335.456
162 Công Phạm Đức Công Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Bắc
0905.319465
3.946.062
163 Ngọc Đặng Ngọc Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Trung
0905.548.171
2.464.519
126 Cầu Thân Cầu Bí thư, Chủ tịch HĐND
Phường Điện Nam Đông
0935.334.666
3.948.595
164 Sỹ Lê Văn Sỹ Phó bí thư
Xã Điện Tiến
0905 404 851
3.754.354
levansydt@gmail.comLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm