Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
142 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
141 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
135 Chung Phạm Thành Chung Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.223.068
05103.867.596
chungkndb@gmail.com
146 Linh Lương Thị Mỹ Linh PhóTrưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0934.890.766
3.716.336
luongmylinh@gmail.com
145 Anh Đinh Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0976 921 819
dinhthingocanh.2015.@gmail.com
147 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG KINH TẾ
3.867.206
3.867.385
149 Vỹ Nguyễn Thanh Vỹ Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0935.028.629
thanhvytnmt@gmail.com
150 Trung Huỳnh Quang Trung UV.BTV, Trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0985.456.620
trunghq@dienban.gov.vn
144 Minh Lê Phỉ Minh Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905 590 898
lephiminh@gmail.com
153 Quốc Trương Anh Quốc Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0942 280 990
117 Chinh Trần Ngọc Chinh Phó Ban KT-XH
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
0932.524.945
tnchinh82@gmail.com
112 Bé Đinh Thị Bé Phó trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
0905.713.469
137 Nhung Đặng Thị Nhung Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
1.694.251.289
3.758.746
dtnhung@dienban.gov.vn
163 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
168 Sơn Võ Thanh Sơn Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065
195 Ngọc Phạm Thị Ngọc Phó trưởng ban
Ban Tuyên giáo Thị ủy
0976.322.447
165 Thủy Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
0949.842.525
3.758.621
159 Việt Phùng Hoàng Việt Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
0905.030.703
hoangviet.km@gmail.com
190 Bá Phùng Văn Bá Phó Chủ nhiệm
Ủy ban kiểm tra Thị ủy
01202.724.638
154 Thắng Trần Quang Thắng Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
905.044.404
3.717.555
tranquangthang.vpubnd@dienban.gov.vn
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm