Danh bạ điện thoại

STTẢnh đại diệnHọ & tênChức vụĐiện thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 17 GoPage size:
141 Phờ Phan Văn Phờ Phó Chủ tịch
ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN THỊ XÃ
905.629.753
3.716.116
139 Long Nguyễn Viết Long BTĐU- Phó Giám đốc
CHI NHÁNH THỦY LỢI ĐIỆN BÀN
905.204.181
3.867.351
danguycntldb@gmail.com
143 Kiêm Nguyễn Công Kiêm Phó Chi cục trưởng
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
0913 417 146
6 263 004
dienban.qnm@moj.gov.vn
121 Lũy Võ Tấn Lũy Phó Giám đốc
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
0982 779 978
luynhcs@yahoo.com.vn
144 Xuân Lê Thị Thanh Xuân Văn thư
THANH TRA THỊ XÃ
0905.626088
3.867.262
Xuan82pytdb@gmail.com0905.626088
145 Điền Thái Điền PBTCB-Phó Chánh án
TÒA ÁN
0905.223.083
3.867.336
thaidientadb@gmail.com
148 Hiến Nguyễn Văn Hiến PBTCB- Phó Giám đốc
TRUNG TÂM Y TẾ
905.182.711
3.867.842
138 Chung Phạm Thành Chung Phó Giám đốc
TRUNG TÂM KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP
0905.223.068
05103.867.596
chungkndb@gmail.com
147 Long Hồ Long PBTCB-P.Chi cục trưởng
CHI CỤC THUẾ
915.326.297
3.758.730
150 Anh Đinh Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
0976 921 819
dinhthingocanh.2015.@gmail.com
151 Linh Lương Thị Mỹ Linh PhóTrưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA -THÔNG TIN
0934.890.766
3.716.336
luongmylinh@gmail.com
152 phòng Văn phòng Văn phòng
PHÒNG KINH TẾ
3.867.206
3.867.385
154 Vỹ Nguyễn Thanh Vỹ Phó Trưởng phòng
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
0935.028.629
thanhvytnmt@gmail.com
149 Minh Lê Phỉ Minh Phó Trưởng phòng
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
0905 590 898
lephiminh@gmail.com
156 Hiếu Nguyễn Minh Hiếu UVBTV-Phó Chủ tịch UBND thị xã
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
0905.222.679
158 Quốc Trương Anh Quốc Phó Văn phòng
VĂN PHÒNG HĐND- UBND
0942 280 990
3.743.555
142 Hồng Đỗ Như Hồng Phó trưởng ban
Ban Dân vận Thị ủy
983.224.214
3.716.380
hongnhudo@dienban.gov.vn
137 Nhung Đặng Thị Nhung Phó Chánh văn phòng
Văn phòng Thị ủy
1.694.251.289
3.758.746
dtnhung@dienban.gov.vn
174 toán Kế toán Kế toán
Văn phòng Thị ủy
3.758.746
167 Sơn Võ Thanh Sơn Phó trưởng ban
Ban Tổ chức Thị ủy
0935.212.946
3.758.065Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm