Kết quả giải quyết đơn thư của tổ chức công dân

301 / TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu tại cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng tại các ngành, địa phương trong tháng 5/2019.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ngày 04/6/2019, UBND thị xã tổ chức cuộc họp giải quyết đơn, thư tồn đọng tại các ngành, địa phương trong tháng 5/2019, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo ngành: Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thị xã; địa diện lãnh đạo UBND các xã, phường: Điện Dương, Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Hồng. Sau khi nghe các ngành, địa phương báo cáo việc giải quyết đơn thư tồn đọng và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Minh Hiếu giao trách nhiệm cho các ngành, địa phương giải quyết đơn, thư tồn đọng cụ thể như sau:
1429 /UBND V/v xử lý đơn bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Uỷ ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận đơn của bà Phạm Thị Thanh, trú tại thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước (Đơn được UBND tỉnh chuyển theo Công văn số 3666/UBND-TD ngày 27/6/2019; Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển theo Công văn số 741-CV/BNCTU ngày 3/7/2019; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam chuyển theo Phiếu chuyển số 91/CSĐT-PC01 ngày 19/6/2019; Báo Công an Thành phố Đà Nẵng chuyển theo Phiếu chuyển số 198/PC-BCA ngày 28/6/2019). Nội dung: Trình bày việc xử lý đơn của cơ quan chức năng liên quan đến việc ông Đào Xuân Vũ vi phạm hành lang giao thông đường bộ, gây hư hại nhà của bà nhưng đến nay các cơ quan vẫn không giải quyết. Sau khi xem xét nội dung đơn trên, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến như sau:
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Sáu, trú tại khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Khiếu nại và đề nghị thu hồi các Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 và Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thị xã Điện Bàn về việc thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Sáu sử dụng để thực hiện dự án khu dân cư đô thị Hà Quảng, phường Điện Dương (vì cho rằng dự án này không vì mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng nên Nhà nước không được đứng ra để thu hồi đất thay nhà đầu tư).
Công văn số 1150/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn kiến nghị của bà Đàm Thị Hường, trú tại khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Thực hiện Công văn số 2241/UBND-TD ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiểm tra, trả lời đơn của bà Đàm Thị Hường, trú tại khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. Về nội dung này, UBND thị xã có ý kiến trả lời như sau:
Công văn số 1149/UBND ngày 03/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Ngày 12/6/2019, Ủy ban nhân dân thị xã nhận đơn khiếu nại ghi ngày 16/5/2019 của ông Lê Văn Dũng, địa chỉ: khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc (Đơn được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến theo Công văn số 161/BTCD-NV1 ngày 04/6/2019). Nội dung đơn khiếu nại như sau:
Các tin khác:
• Công văn số 1132/UBND ngày 01/7/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v giải quyết nội dung đơn bà Võ Thị Ngọc, trú tại khối phố Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung
• Công văn số 1120/UBND ngày 28/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn các ông: Nguyễn Hướng, Nguyễn Đăng Quyền, địa chỉ: thôn Bồ Mưng 2, xã Điện Thắng Bắc
• Công văn số 1119/UBND ngày 28/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Yến, trú tại thôn Hà Đông, xã Điện Hòa
• Công văn số 961/UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v hướng dẫn bà Nguyễn Thị Vân, trú tại thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương
• Công văn số 953/UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Đông và 05 hộ dân tại thôn Phong Thử 1, xã Điện ThọLiên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm