Thông tin đấu giá quyền sử dụng đât

Tìm kiếm Xem Tất cả
Số hiển thị
STTNội dungLượt xem
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 12 items in 2 pages
1 Thông tin đấu giá 10 lô đất tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 51
2 Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản như sau: 318
3 Thông báo số 130/TB-PTQĐ ngày 17/12/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Thanh Quýt 2 (Khu vực trước ng 128
4 Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại Khu tái định cư thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 149
5 Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại thửa đất tại thôn An Hà, xã Điện Phong 143
6 113/TB-QTG v/v đấu giá QSD đất đối với 19 lô đất tại vệt dân cư hai bên đường ĐH9, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện BÀn 3,465
7 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở Khu dân cư đường vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng trung 2,195
8 Đấu giá Quyền sử dụng đất ở một số xã, phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 3,031
9 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Khu E, khối 7, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,647
10 Bản đồ các lô đất đấu giá tại Phong Ngũ Đông, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 1,413Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm