Công khai ngân sách

1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thị xã Điện Bàn.
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 thị xã Điện Bàn.
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
• Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
• Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
• Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
• Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm