Công khai ngân sách

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Tác giả: Nguyễn Hữu .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị xã Điện Bàn)
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn. (Kèm theo 7 biểu và thuyết minh quyết toán ngân sách thị xã Điện Bàn).
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thị xã Điện Bàn
12408 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thị xã Điện Bàn.
7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 thị xã Điện Bàn.
Các tin khác:
• Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
• 6966 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
• Công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019
• Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
• Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm