Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Tìm kiếm Xem Tất cả
Số hiển thị
STTNội dung văn bảnLượt xem
1 2048 /UBND V/v huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 502
2 Công văn số 1157/SXD-QLHT ngày 24/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 561
3 Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 879
4 Công văn của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam V/v phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản 1,359
5 Thông báo số 166/TB-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thị xã Điện Bàn V/v tháo dỡ, di dời lều quán, ki-ốt, container,… xây dựng trái phép trên vỉa hè, lề đường, lòng đường, đất các dự án… liên quan đến hoạ 691
6 Công văn số 384/SXD-QHHT ngày 25/3/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 786
7 Thông tin các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tính đến ngày 01/4/2019: 1,461Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm