Thông tin dự án đầu tư xây dựng

Thông tin các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tính đến ngày 01/4/2019:
Tải tệp đính kèm
Các lịch khác:Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm