Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

NỘI DUNG CHI TIẾT VĂN BẢN

  
Số ký hiệu 26/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18/07/2023
Người ký Trần Hải Vân
Trích yếu NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân thị xã
Loại văn bản Nghị quyết (200)
Lĩnh vực
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đã xem 154 (lượt), tải về 22 (lượt)

Văn bản đính kèm:
26-2023-NQ-HDND.signed.signed.pdf
Văn bản khác Miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Cảm (30/12/2020)
Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối ... (26/07/2022)
Điều chỉnh và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (16/10/2020)
Nhiệm vụ năm 2021 (30/12/2020)
Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm ... (26/07/2022)
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đonạ 2021-2025 (26/07/2022)
Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24/02/2022 của HĐND thị xã về phát triển nông ... (26/07/2022)
Về Chương trình giám sát của HĐND thị xã Điện Bàn năm 2023 (26/07/2022)
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu dân sinh Tây An, Địa điểm: xã Điện Phong, thị xã ... (26/07/2022)
Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai trong năm 2022 của thị ... (26/07/2022)
Trở về

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam