Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Cổng thông tin văn bản pháp luật của UBND thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 4, văn bản 1 đến 50 trong 193 văn bản.
42/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ năm 2024
43/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2024 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII
44/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Kế hoạch đầu tư công năm 2024
45/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
46/NQ-HĐND 21/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thị xã Điện Bàn
32/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị Điện Bàn đến năm 2030 và năm 2045
33/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023
34/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu
35/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc dừng, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
36/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã
37/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc dừng chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
38/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh tên công trình Tu bổ di tích Mộ Tổng đốc Hoàng Diệu Địa điểm: Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
39/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng bản đồ tra cứu địa điểm, thông tin du lịch; số hóa mô hình 3D một số điểm, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; xây dựng hệ thống thuyết minh tự động qua mã QR Địa điểm xây dựng: thị xã Điện Bàn
40/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy mô đầu tư các tuyến đường trục chính GTNT, đô thị phường Điện An, phường Điện Minh và xã Điện Hòa
41/NQ-HĐND 05/12/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thị xã Điện Bàn
27/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh quy mô dự án được duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND thị xã
28/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
29/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Điện Bàn
30/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023
31/NQ-HĐND 29/09/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
19/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
20/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022
21/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 3)
22/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, sửa chữa Hội trường A Ban Tuyên giáo Thị ủy Địa điểm: Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
23/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
24/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
25/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/02/2023 của HĐND thị xã về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
26/NQ-HĐND 18/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị xã
18/NQ-HĐND 17/07/2023 NGHỊ QUYẾT Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phùng Văn Bá
08/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Trung Hai
09/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Công Nhiên
10/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Mai Thanh Tâm
11/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Thạnh
12/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 2)
13/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách của thị xã Điện Bàn
14/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc điều chỉnh lại phương án sử dụng nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2022 tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND thị xã
15/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc dừng, giãn, điều chỉnh và bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
16/NQ-HĐND 06/06/2023 Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 29/11/2022 của HĐND thị xã về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Quy hoạch sử dụng đất thị xã Điện Bàn
17/NQ-HĐND 06/06/2023 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
02/NQ-HĐND 14/02/2023 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách của thị xã Điện Bàn
03/NQ-HĐND 14/02/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư giao thông trục chính Vùng Đông, thị xã Điện Bàn năm 2023
04/NQ-HĐND 14/02/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình xây dựng hạ tầng hợp tác xã năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
05/NQ-HĐND 14/02/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
06/NQ-HĐND 14/02/2023 Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Điện Bàn
01/NQ-HĐND 09/01/2023 Về việc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Điện Bàn năm 2023 (đợt 1)
55/NQ-HĐND 23/12/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
56/NQ-HĐND 23/12/2022 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023
57/NQ-HĐND 23/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND thị xã về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022
58/NQ-HĐND 23/12/2022 Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
59/NQ-HĐND 23/12/2022 Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thị xã Điện Bàn

WEBSITE TRA CỨU VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số 22 Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn - ĐT: 0235.3717666 - Fax: 0235.3758031 - Email: dienban@dienban.gov.vn
Đơn vị thiết kế: Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin-Truyền Thông Quảng Nam(QTI) - Sở TTTT Quảng Nam