Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 14/09/2017 .Lượt xem: 2794 lượt. [In bài]
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 thị xã Điện Bàn (theo 03 biểu đính kèm).
Download Quyết định, File đính kém
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 huyện Điện Bàn
Công bố công khai dự toán năm 2012
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012 huyện Điện Bàn
dự toán ngân sách

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm