Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 09/03/2018 .Lượt xem: 2208 lượt.
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Tải về:
- Quyết định: QUYET DINH.doc
- Phụ lục: CONG KHAI DT 2018 - Copy.xls