Nội dung chi tiết

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 10/08/2018 .Lượt xem: 2074 lượt. [In bài]
UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các văn bản kèm theo:
Quyết định: QUYET DINH.doc
Thuyết minh:Thuyết Minh Quyết Toán 2017.pdf
Biểu mẫu kèm theo:CONG KHAI QUYET TOAN 2017.xls
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của thị xã Điện Bàn
Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện trình HĐND thị xã năm 2024
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III - năm 2023
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Báo cáo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
1259b /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Quyết định số: 1536/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND thị xã Điện Bàn V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2016 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2015 thị xã Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2014 huyện Điện Bàn
Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2013 huyện Điện Bàn
Công bố công khai dự toán năm 2012
    
1   2  
    

Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong năm