Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 10/08/2018 .Lượt xem: 2062 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 tại các văn bản kèm theo:
Quyết định: QUYET DINH.doc
Thuyết minh:Thuyết Minh Quyết Toán 2017.pdf
Biểu mẫu kèm theo:CONG KHAI QUYET TOAN 2017.xls