7323 /QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Tác giả: Nguyễn Đức Phong .Ngày đăng: 24/08/2020 .Lượt xem: 1118 lượt.
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 thị xã Điện Bàn.
Download Quyết định 7323 /QĐ-UBNDBiểu mẫu kèm theo