Thông báo điều chỉnh Kế hoạch lộ trình, thời gian thực hiện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 10/02/2022 .Lượt xem: 1241 lượt.
Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn thông báo điều chỉnh Kế hoạch lộ trình, thời gian thực hiện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã như sau:
Tải về: Thông báo số 12 của Hội đồng tuyển dụng.pdf 

1. Bỏ nội dung thứ 5 tại mục Thi vòng 1 - Hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính (không thực hiện thi trắc nghiệm môn tin học).

2. Môn thi Kiến thức chung (trắc nghiệm trên máy vi tính) được tổ chức vào ngày 19/02/2022.

3. Các nội dung khác tại Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 10/01/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã không thay đổi.

Thông báo này được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của UBND thị xã Điện Bàn (http://dienban.quangnam.gov.vn) mục Tuyển dụng, niêm yết tại UBND thị xã, UBND các xã, phường để các cơ quan, ban, ngành và thí sinh được biết./.