Thông báo kết quả điểm thi vòng 2, thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành và nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 08/03/2022 .Lượt xem: 3990 lượt.
Xét Báo cáo số 23/BC-HĐTD ngày 08/3/2022 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thông báo kết quả điểm thi tuyển vòng 2 - thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021 và nhận đơn phúc khảo, cụ thể như sau:
1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng 2: 128 thí sinh;
2. Tổng số thí sinh dự thi vòng 2 trong ngày 05/3/2022: 122 thí sinh (06 thí sinh không làm thủ tục và dự thi);
3. Kết quả thi tuyển vòng 2, cụ thể như sau: (Có danh sách cụ thể kèm theo)
Tải về:  101-2022-TB-UBND.signed.pdf kem TB 101.PDF
4. Thời gian, địa điểm, lệ phí nhận đơn phúc khảo:
- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2022 đến 17 giờ ngày 23/3/2022.
- Địa điểm: Phòng Nội vụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
- Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài (thí sinh nộp lệ phí phúc khảo cùng thời điểm nộp đơn phúc khảo).
Tải về: Mẫu don-xin-phuc-khao-bai-thi-cong-chuc.docx
Danh sách kết quả điểm thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã Điện Bàn năm 2021 thị xã Điện Bàn được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://dienban.quangnam.gov.vn mục Tuyển dụng, niêm yết tại Phòng Nội vụ thị xã, UBND các xã, phường có
chỉ tiêu tuyển dụng./.