Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi vòng 2, thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/04/2022 .Lượt xem: 1641 lượt.
Căn cứ kết quả điểm phúc khảo do Ban chấm phúc khảo chấm ngày 02/4/2022. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức đối với 09 thí sinh đăng ký phúc khảo, cụ thể:


THÔNG BÁO

Kết quả phúc khảo điểm thi vòng 2, thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021                 

Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về Tuyển dụng công chức cấp xã thị xã Điện Bàn năm 2021;

Căn cứ kết quả điểm phúc khảo do Ban chấm phúc khảo chấm ngày 02/4/2022. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thị xã thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo vòng 2, kỳ thi tuyển dụng công chức đối với 09 thí sinh đăng ký phúc khảo, cụ thể:

(Danh sách kèm theo)

Thông báo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ http://dienban.quangnam.gov.vn mục Tuyển dụng, niêm yết tại Phòng Nội vụ thị xã, UBND các xã, phường có chỉ tiêu tuyển dụng./.