Nội dung chi tiết

Công văn về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm.
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 02/08/2022 .Lượt xem: 788 lượt. [In bài]
Ủy ban nhân dân thị xã nhận các Công văn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam tại: Công văn số 228/ATTP-NV&CTTT ngày 25/7/2022, Công văn số 230/ATTP-NV&CTTT ngày 25/7/2022 và Công văn số 231/ATTP-NV&CTTT ngày 25/7/2022 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm.
Tải về: 1557-2022-UBND.signed.signed.pdf
[Trở về]