Thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và tạm dừng lưu thông hàng hóa
Tác giả: UBND thị xã Điện Bàn .Ngày đăng: 07/08/2022 .Lượt xem: 651 lượt.
UBND thị xã Điện Bàn thông báo về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và tạm dừng lưu thông hàng hóa
Tải về: 
  ThongBaoTamDungLuuThongHangHoa.pdf
ThongBaoThuHoiGDKLuuHanh.pdf