Điện Quang tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022.
Tác giả: Thái Văn Dũng .Ngày đăng: 19/08/2022 .Lượt xem: 654 lượt.
Ngày 19/08/2022, Ủy ban nhân dân xã Điện Quang phối hợp với Hội Nông dân xã đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn (2017-2022), đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028.

   Trong những năm qua, nông dân trong toàn xã Điện Quang ra sức thi đua phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, góp phần ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra hằng năm.

          

   Hội Nông dân xã thường xuyên phát động phong trào thi đua, nhân rộng điển hình, mô hình phổ biến kinh nghiệm để nông dân học tập, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trên hệ thống tuyền thanh xã, hội thi, hội thảo, diễn đàn phong phú, hấp dẫn thu hút, tập hợp hàng ngàn  nông dân tham gia phong trào thi đua sản xuất kinh doanh.

          Qua thực tế khảo sát và bình chọn, toàn xã có 2.275 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo chuẩn tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, trong đó cấp xã: 1.318 hộ, cấp huyện: 867 hộ, cấp tỉnh:100 hộ. Nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu, cá nhân điển hình có quy mô sản xuất đa dạng, ổn định thích ứng với cơ chế thị trường, sản xuất có lãi và có tích lũy, đời sống người lao động được cải thiện, vượt qua khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả của phong trào góp phần tích cực các hoạt động xã hội ở địa phương, xây dựng nếp sống mới ở nông thôn, cùng với xã tiếp tục giữ chuẩn và nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới, hoàn thành 100% Khu dân cư NTM KM và năm 2021 đạt Xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt Xã Nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

          

   Tại hội nghị, UBND xã Điện Quang đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất - kinh doanh giỏi trong giai đoạn 2017-2022.